Nadstandartní aktivity - MŠ Mikovická
Nadstandartní aktivityV rámci celé MŠ probíhají nadstandardní aktivity pro předškoláky. V letošním roce je dětem nabídnuta:
  • Angličtina (2 x týdně po 30 min. – cena se platí vždy za pololetí u lektorky pí. Vachalcové)– výuka dětí po skupinkách. Informace na třídách.
  • Plavání – (1x týdně – cena dle ceníku plaveckého bazénu za lekce + doprava) plavecký bazén Kralupy nad Vltavou. 
  • Veselé pískání - zdravé dýchání - ,,Hrátky s flétničkou"
Přednost účasti na těchto aktivitách mají předškoláci . Mladším dětem jsou tyto aktivity nabídnuty podle zájmu, případně na doplnění počtu do skupin.

Naše školka se stala členem sítě mateřských škol se zájmem o enviromentální výchovu MRKVIČKA pro rok 2010


Síť MŠ MRKVIČKA
MRKVIČKA - je celostátní síť mateřských škol se zájmem o ekologickou/environmentální výchovu.
Projekt Vzdělávací a informační podpora mateřským školám v naplňování environmentální oblasti Dítě a svět Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání je projektem dlouhodobým. Jeho realizace začala v roce 2007 a zahrnovala vytvoření sítě MŠ se zvýšeným zájmem o environmentální oblast na krajských, resp. celorepublikové úrovni, zmapování potřeb mateřských škol; dále poskytování informační a metodické pomoci mateřským školám v environmentální oblasti na základě zmapovaných potřeb; zprostředkování vzájemné výměny zkušeností pedagogických pracovníků se zpracováním a realizací environmentální oblasti Dítě a svět v rámci školních vzdělávacích programů.
Cílem projektu MRKVIČKA je přinést mateřským školám metodickou pomoc a informace v oblasti ekologické výchovy (projekt je financován MŠMT). Zapojené mateřské školy pravidelně dostávají aktuální informace o ekologické výchově a zdarma některé ekovýchovné publikace a materiály. Mohou se účastnit seminářů, exkurzí a jednou ročně krajské konference k ekologické výchově v mateřských školách. Kdykoliv mohou využít konzultací s odborníky v ekologické výchově (např. při přípravě školního vzdělávacího programu).
http://www.chaloupky.cz/sit-ms-mrkvicka.html
© 2019 Mateřská škola Kralupy nad Vltavou Gen. Klapálka , příspěvková organizace, msklapalka@tiscali.cz
Product by © SKOLKY.INFO | Design & Programming Core Trade s.r.o. | Kontakt: info@skolky.info | Hosting InVite.cz