Historie naší MŠ

Střípky z historie mateřské školy

Historie naší mateřské školy se začala psát  ve školním roce 1976 - 1977.Škola byla pojmenována podle nového sídliště  Zátiší v blízkosti  MŠ
,,8. MŠ v Zátiší,,
Byla to celkem 8. mateřská škola v pořadí mateřských škol v Kralupech nad Vltavou.
Pro zajímavost:
1. MŠ - v ulici Šafaříkova /dvoutřídka/
2. MŠ - nábřeží J. Holuba /dnes MŠ u Šípkové Růženky/
3. MŠ - při ZŠ Mikovice / jednotřídka/
4. MŠ - Na Františku
- dnes DDM
5. MŠ - ul. Třebízského /později stacionář pro alergické děti/
6. MŠ - u polikliniky v Lobečku
7. MŠ - ul. Jana Palacha - dnes obytný dům
8. MŠ - v Zátiší
9. MŠ - ,,Kaučukářská MŠ,, -  dnes Mikovická

10. MŠ - Zeměchy

Školka byla otevřena 15.11.1976 namísto 1.9.1976 z důvodu prodloužení dokončovacích prací a dovybavení MŠ a jeslí. Z těchto důvodů byla otevřena narychlo a bez slavnostního zahájení,
V den zahájení provozu MŠ a jeslí bylo přijato 76 dětí do MŠ a 27 dětí do jeslí.
Otevřeny byly 3 třídy MŠ po 30 zapsaných dětech a 2 třídy jesliček s celkem 27 dětmi.
V MŠ byla i prádelna pro vlastní potřebu MŠ a jeslí.
Již tehdy rodiče velmi vydatně a ochotně pomáhali při organizačních brigádách v MŠ a při zajišťování vybavení pomůckami.
Ředitelkou MŠ byla pí. uč. Jaroslava Veselá
Vedoucí sestra jeslí: Jaroslava Ivanovičová
MŠ měla celkem 24 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 6 zaměstnanců
 • sestry jesle: 6 zaměstnanců
 • kuchyň: 6 zaměstnanců
 • úklid: 5 zaměstnanců
 • prádelna: 1 zaměstnanecŠkolní rok 1977 - 1978

v tomto roce byla rozšířena kapacita dětí na třídách - z počtu 30 dětí na jedné třídě na počet 36!!
V jeslích zůstává stav stejný.


Školní rok 1978 - 1979
Zapsáno celkem 150 dětí
MŠ měla celkem 23 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 6 zaměstnanců
 • sestry jesle: 6 zaměstnanců
 • kuchyň: 5 zaměstnanců
 • úklid: 5 zaměstnanců
 • prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 1979 - 1980
Zapsáno 144 dětí
MŠ měla celkem 23 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 6 zaměstnanců
 • sestry jesle: 6 zaměstnanců
 • kuchyň: 5 zaměstnanců
 • úklid: 5 zaměstnanců
 • prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 1980 - 1981
Zapsáno 147 dětí
MŠ měla celkem 23 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 6 zaměstnanců
 • sestry jesle: 6 zaměstnanců
 • kuchyň: 5 zaměstnanců
 • úklid: 5 zaměstnanců
 • prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 1982 - 1983
Zapsáno 144 dětí
MŠ měla celkem 23 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 6 zaměstnanců
 • sestry jesle: 6 zaměstnanců
 • kuchyň: 5 zaměstnanců
 • úklid: 5 zaměstnanců
 • prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 1983 - 1984
Zapsáno 144 dětí
MŠ měla celkem 23 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 6 zaměstnanců
 • sestry jesle: 6 zaměstnanců
 • kuchyň: 5 zaměstnanců
 • úklid: 5 zaměstnanců
 • prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 1984 - 1985
Zapsáno 140 dětí
MŠ měla celkem 23 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 6 zaměstnanců
 • sestry jesle: 6 zaměstnanců
 • kuchyň: 5 zaměstnanců
 • úklid: 5 zaměstnanců
 • prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 1985 - 1986
Zapsáno 140 dětí
MŠ měla celkem 23 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 6 zaměstnanců
 • sestry jesle: 6 zaměstnanců
 • kuchyň: 5 zaměstnanců
 • úklid: 5 zaměstnanců
 • prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 1986 - 1987
Zapsáno 134 dětí - jesle 39 dětí, školka 95 dětí
MŠ měla celkem 22 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 6 zaměstnanců
 • sestry jesle: 6 zaměstnanců
 • kuchyň: 5 zaměstnanců
 • úklid: 4 zaměstnanci
 • prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 1987 - 1988
Zapsáno 134 dětí - jesle 39 dětí, školka 95 dětí
MŠ měla celkem 22 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 6 zaměstnanců
 • sestry jesle: 6 zaměstnanců
 • kuchyň: 5 zaměstnanců
 • úklid: 4 zaměstnanci
 • prádelna: 1 zaměstnanec
Bylo uděleno vyznamenání pro MŠ od krajského svazu pracovníků školství za pracovní iniciativu.


Školní rok 1988 - 1989

Zapsáno 135 dětí- jesle 38 dětí, školka 97 dětí
MŠ měla celkem 22 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 6 zaměstnanců
 • sestry jesle: 6 zaměstnanců
 • kuchyň: 5 zaměstnanců
 • úklid: 4 zaměstnanci
 • prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 1989 - 1990
Zapsáno 123 dětí - jesle 38 dětí, školka 85 dětí
od 1.7.1990 se stává ředitelkou MŠ stávající učitelka na této MŠ pí.uč. Ludmila Brožovská
MŠ měla celkem 23 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 6 zaměstnanců
 • sestry jesle: 6 zaměstnanců
 • kuchyň: 5 zaměstnanců
 • úklid: 5 zaměstnanců
 • prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 1990 - 1991
MŠ měla celkem 18 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 8 zaměstnanců
 • kuchyň: 5 zaměstnanců
 • úklid: 4 zaměstnanci
 • prádelna: 1 zaměstnanec
Od prosince 1990 uzavření - ukončení obou oddělení jeslí a otevřeny celkem tedy 4 třídy pro předškolní děti MŠ.  Ve spodní třídě  ze tříd bývalých jeslí vzniká další třída pro předškolní děti. Horní třída zůstává uzavřena.


Školní rok 1991- 1992
Zapsáno 100 dětí
MŠ měla celkem 18 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 8 zaměstnanců
 • kuchyň: 5 zaměstnanců
 • úklid: 4 zaměstnanci
 • prádelna: 1 zaměstnanec
Během zimy však dochází k velkému vytopení spodní třídy v budově bývalých jeslí díky prasknutému vodovodnímu potrubí a tak se děti stěhují do třídy v prvním patře. Spodní třída zůstává po kalamitě uzavřena.

Školní rok 1992 - 1993
Stanoven nový počet dětí na třídách - 25 dětí na každé třídě
Zapsáno 84 dětí
MŠ měla celkem 18 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 8 zaměstnanců
 • kuchyň: 5 zaměstnanců
 • úklid: 4 zaměstnanci
 • prádelna: 1 zaměstnanec
Od 1.9.1993 byla dána spodní volná třída na budově B do pronájmu a v areálu MŠ vznikají ordinace kralupských dětských lékařek Mudr. Ludmily Novotné a Mudr. Marie Nejedlé.


Školní rok 1993 - 1994
Zapsáno 100 dětí
MŠ měla celkem 16 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 8 zaměstnanců
 • kuchyň: 5 zaměstnanců
 • úklid: 3 zaměstnanci
 • prádelna: o prádelnu se dělí úklid
Od 1.7.1994 nastupuje nová ředitelka pí. uč. Marie Šišková, která přišla po konkurzním řízení z 6.MŠ v Kralupech nad Vltavou

Školní rok 1994 - 1995
Zapsáno 100 dětí
MŠ měla celkem 16 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 8 zaměstnanců
 • kuchyň: 5 zaměstnanci
 • úklid: 3 zaměstnanci
 • prádelna: o prádelnu se dělí úklid
Během prázdnin proběhla rekonstrukce a výměna plastových oken do ulice na budově A ve třídách Pastelka a Čtyřlístek.

Školní rok 1995 - 1996
Zapsáno 100 dětí
MŠ měla celkem 16 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 8 zaměstnanců
 • kuchyň: 5 zaměstnanců
 • úklid: 2 zaměstnanci
 • prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 1996 - 1997
Zapsáno 100 dětí
MŠ měla celkem 16 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 8 zaměstnanců
 • kuchyň: 5 zaměstnanců
 • úklid: 2 zaměstnanci
 • prádelna: 1 zaměstnanec
15. listopadu proběhla oslava 20. výročí naší MŠ - výstavka dětských prací, natáčení místní kabelové televize

Školní rok 1997 - 1998
Zapsáno celkem 88 dětí
MŠ měla celkem 15 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 7 zaměstnanců
 • kuchyň: 5 zaměstnanců
 • úklid: 2 zaměstnanci
 • prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 1998 - 1999
Zapsáno celkem 100 dětí
MŠ měla celkem 15 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 7 zaměstnanců
 • kuchyň: 5 zaměstnanců
 • úklid: 2 zaměstnanci
 • prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 1999 - 2000
Zapsáno celkem 100 dětí
MŠ měla celkem 15 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 7 zaměstnanců
 • kuchyň: 5 zaměstnanců
 • úklid: 2 zaměstnanci
 • prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 2000 - 2001
Zapsáno celkem 100 dětí
MŠ měla celkem 14 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 8 zaměstnanců
 • kuchyň: 3 zaměstnanci
 • úklid: 2 zaměstnanci
 • prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 2001 - 2002
Zapsáno celkem 100 dětí
MŠ měla celkem 14 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 8 zaměstnanců
 • kuchyň: 3 zaměstnanců
 • úklid: 2 zaměstnanců
 • prádelna: 1 zaměstnanec
15.listopadu 2001 proběhly v MŠ oslavy 25. výročí naší MŠ.

Školní rok 2002 - 2003
Zapsáno celkem 100 dětí
MŠ měla celkem 15 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 8 zaměstnanců
 • kuchyň: 4 zaměstnanci
 • úklid: 3 zaměstnanci
 • prádelna: zrušena
MŠ získala právní subjektivitu a po prosincových konkursech jsme se spojili s MŠ Mikovickou, která se stala odloučeným pracovištěm stávající MŠ.
Ředitelkou zůstává Marie Šišková

Školní rok 2003 - 2004
Zapsáno celkem 100 dětí
MŠ měla celkem 15 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 8 zaměstnanců
 • kuchyň: 4 zaměstnanci
 • úklid: 3 zaměstnanci
Mimořádnou událostí tohoto roku se stala skutečnost, že v říjnu budovu bývalých jeslí uzavřel MěÚ Kralupy z důvodu porušení statiky budovy a zatékání do střechy.
Děti z této třídy měly provizorní třídu na prostřední budově ze sborovny a bývalé inspekční místnosti /15-17 dětí/, ostatní děti docházely na třídu Pastelka.
Oprava střechy byla plánována na 6 -7 týdnů....na  třídu Sluníčko se děti vrátily až po Novém roce.

Školní rok 2004 - 2005
Zapsáno celkem 100 dětí
MŠ měla celkem 15 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 8 zaměstnanců
 • kuchyň: 4 zaměstnanci
 • úklid: 3 zaměstnanci

Školní rok 2005 - 2006
Zapsáno celkem 100 dětí
MŠ měla celkem 15 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 8 zaměstnanců
 • kuchyň: 4 zaměstnanci
 • úklid: 3 zaměstnanci
Školní rok začal velice netradičně a za velmi ztížených podmínek. V době prázdnin byla naplánovaná oprava střechy a instalatérské práce na 2 pavilonech. Ze strany firmy došlo ke zpoždění,
střecha se začala odkrývat teprve 8.8, pak 19.8. přišly přívalové deště, které vytopily celý pavilon A s Pastelkovou  a Čtyřlístkovou třídou. 1.9. byla ted provizorně otevřena pouze třída Zvoneček a Sluníčko. Po týdnu adaptace dětí na jiné třídy, přišla 3. přívalová vlna, která pro změnu vytopila střechou i třídu Zvoneček na prostřední budově C. Provoz byl tedy omezen pouze nejnutnější docházku dětí na třídě Sluníčko v počtu 25 dětí. Znovu byl obnoven až 19.9. také zásluhou všech zaměstnnců, kteří příšli i ve svém volnu odklízet škody.
Třída Čtyřlístek byla zprovozněna až 19.9.2006.
Ukončení oprav  střech bylo definitivně  dokončeno 27.9.2005


Školní rok 2006 - 2007
Otevřeno 5 tříd - ukončení provozu lékařských ordinací
Zapsáno celkem 125 dětí
MŠ měla celkem 17 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 10 zaměstnanců
 • kuchyň: 4 zaměstnanci
 • úklid: 3 zaměstnanci
Začátek září probíhala rekonstrukce sociálního zařízení  na tř. Pastelka a Zvoneček / rekonstrukce WC a umýváren / - provoz začal až 4.9.2006
Z prostor bývalých lékařských ordinací dětských lékařek - se dokončuje rekonstrukce na znovuotevření  5. třídy - nyní třída Kopretinka
15.11. 2006 - probíhaly oslavy 30. výročí MŠ - Den otevřených dveří pro veřejnostŠkolní rok 2007 - 2008

Zapsáno celkem 125 dětí
MŠ měla celkem 17 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 10 zaměstnanců
 • kuchyň: 4 zaměstnanci
 • úklid: 3 zaměstnanci
3.9.2007 opět začínáme s omezeným provozem - rekonstrukce vestibulu a schodiště na budově B bývalých jeslí. Rekonstrukce části budovy B - důvodem bylo promrzání, zatékání ze střechy, opadávající omítka a plíseň.
Byly dozděny nové skleněné stěny a osazena nová plastová okna. Vestibul byl zateplen a jeho střecha byla odizolována a opatřena novým zatepleným pláštěm.


Školní rok 2008 - 2009
Zapsáno celkem 125 dětí
MŠ měla celkem 17 zaměstnanců
 • učitelky MŠ: 10 zaměstnanců
 • kuchyň: 4 zaměstnanci
 • úklid: 3 zaměstnanci
dokončování rekonstrukce budovy B - zateplování - nyní oranžová budova
Po odchodu do důchodu stávající ředitelky Marie Šiškové se po konkursním řízení stává od 1.12.2008 ředitelkou MŠ pí. uč. Jitka Jírová.


Školní rok 2009 - 2010
Během prázdnin probíhalo zateplování budovy A a nová fasáda - zelená budova a výměna malých oken zevnitř areálu.Školní rok 2010 - 2011

Zapsáno celkem 125 dětí
MŠ měla celkem 17 zaměstnanců
 • ředitelka MŠ: Jitka Jírová
 • učitelky MŠ: 10 zaměstnanců
 • kuchyň: 4 zaměstnanci
 • úklid: 3 zaměstnanci
Již během prázdnin probíhala opět další rekonstrukce propojování budov vnitřním průchodem mezi tř. Pastelkou a Čtyřlístkem, rekonstrukce soc. zázemí učitelek a uklízeček.
Listopad 10.11. 2010 - začíná rekonstrukce pergol MŠ Klapálka - výměna plechových střech by měla trvat cca 14 dní...

 

Dne  13. 10. 2010 byla zahájena realizace projektu „Rekonstrukce
a přístavba MŠ Mikovická - 2. Etapa Kralupy nad Vltavou“.
Budova MŠ byla předána firmě Silba - Elstav, s.r.o., Plzeň, která byla vybrána na základě výběrového řízení a bude kompletní rekonstrukci budovy mateřské školy v období září 2010 - září 2011 realizovat.
 • únor 2011


 •  Pergoly na MŠ Klapálka byly dokončeny a zpřístupněny opět 21.2.2011
 •  Od 1. 4. 2011 začala rekostrukce prostřední budovy MŠ Klapálka - výměna oken a zateplování budovy a nová fasáda. Po tuto dobu rekonstrukce / do 31.5.2011/ je uzavřena třída Zvoneček i prostřední zahrada - děti jsou rozdělené do ostatních tříd. Náročné období pro děti i paní učitelky.
 .... další fotografie z průběhu rekonstrukce najdete ve reknstrukce byla fotogalerii

Rekonstrukce budovy MŠ Klapálka byla dokončena podle plánu - dokonce o několik pár dnů dříve! Tentokrát nás firma potěšila i konečným úklidem staveniště, takže nebylo ohroženo ani zábavné odpoledne pro děti k MDD 30.5.2011na zahradě MŠ.

.....
V týdnu 22.8. - 26.8. 2011 byla ukončena přístavba MŠ Mikovická ( 2 nové třídy) , modernizace kuchyně MŠ Mikovická a provedena kolaudace. Provoz v Mikovické MŠ bude zahájen k 1.9.2011.
Foto


Školní rok 2011 - 2012
Zapsáno celkem 125 dětí
MŠ má celkem 19 zaměstnanců
 • ředitelka MŠ: Jitka Jírová
 • administrativa: 1 zaměstnanec
 • učitelky MŠ: 11 zaměstnanců
 • kuchyň: 4 zaměstnanci
 • úklid: 3 zaměstnanci
Zahájení školního roku 1.9.2011. Letos naše MŠ oslaví 35. výročí od zahájení provozu.

Dne 15.11. - proběhl v naší MŠ Den otevřených dvěří v rámco oslav 35. narozenin naší MŠ. Děti dostaly malé dárečky a pochutnaly si na zmrzlině. Rodiče mohli shlédnout nástěnky vytvořené z dobových fotografiií , zavzpomínat na krásná dětská léta strávená v mateřské školce.
fotogalerie

Již předstihem pár dní dopředu děti dostaly velký dárek ke Dni Dětí v podobě nových herních prvků vybavení školní zahrady -  Sokolí věž, kterou přivítaly a využívají s nadšením;-)
Školní rok 2012 - 2013

zapsáno celkem 125 dětí na 5 třídách.
Administrativní pracovnice 1
Učitelky 11
Kuchyň 4
Úklid 3

Zahájení školního roku následovalo hned po zajištění prázdninového provozu.

Personální změny:
Odešly: Edita Bílková
Petra Marková – působí nyní na Mš Mikovická

Přišly: Veronika Vilímcová z Mš J. Holuba
Zuzana Trčová - z Mš Mikovická

Rozjíždíme školní projekty:
Třída Pastelka – S Pastelkou se nenudíme, svět barevně vybarvíme
Třída Čtyřlístek – Veselé country tanečky
Třída Zvoneček – Muzicírování, aneb Zdravé dýchání a veselé pískání
Třída Kopretinka – Hrajeme si pohádku
Třída Sluníčko – Poznáváme naše město

Na všech třídách se třídní projekty setkaly s velkým pozitivním ohlasem u rodičů. Navázala se tak nová forma spolupráce a spoluúčasti rodičů na chodu školky, třídy. Paní učitelky na třídách tímto ukázaly svou kreativitu v mnohdy nevšedních situacích a oborech.

Napsali o nás:
Skleněné Vánoce – Na otvírání výstavy v Městském muzeu se svým pásmem zazářila třída Sluníčko. Kralupští ocenili krásné pásmo i drobné výrobky, na kterých se podílela celá školka.
Nejkrásnější Vánoční ozdoba – akce pořádaná DDM Kralupy nad Vltavou, kde jsme jako kolektiv Mš získali krásné 2. místo za zvonečky a řetez z pet lahví.
Mezinárodní den loutkového divadla oslavila třída Kopretinka návštěvou zákulisí Loutkového souboru Rolnička. V rámci svého projektu se pěkně postarala o reprezentaci školky ukázkou svého umu. Pro děti to byl opravdu nevšední zážitek, na který dlouho vzpomínaly.
Výstava malých umělců v Galerii VK37 – výstavu, které zúčastnila celá školka, inspirovanou myšlenkami na jaro zahájila třída Sluníčko pěkným literárně – hudebním pásmem.
Tento rok vzniká tradice vystoupení pro Klub důchodců Kaučuk v penzionu pro seniory.
Den pro mou rodinu – Pasování na školáky se prvně koná v KD Vltava.


Školní rok 2013 - 2014
Zapsáno celkem 125 dětí na 5.třídách
administrativní pracovnice 1
učitelky 11
kuchyň 4
úklid 3

Personální změny:

DiS.Veronika Schafferová (učitelka 0,7 a asistent pedagoga 0,3) – odchod na MD
Marie Kindová – (učitelka 0,7 a asistent pedagoga 0,3) od 9.4. 2014

V tomto školním roce začala v červnu plánovaná rekonstrukce školní kuchyně. Organizačně náročná akce se neobešla bez spolupráce všech provozních zaměstnanců a tolerance rodičů.

Děti ze Zvonečkové třídy byly rozděleny od 1. 6. 2014 do ostatních tříd, paní učitelky pomáhaly na ostatních třídách vždy podle nastalé situace a potřeby a paní kuchařky zajišťovaly stravování z Mš Mikovická. Tam se z provozních důvodů přestěhovala kancelář ředitelky i prázdninový provoz školky.

Třídní projekty:
Pastelka – Pastelčina cesta za duhou
Čtyřlístek – Country tance s rytmikou
Zvoneček – Poznáváme rostliny, keře a stromy v našem okolí
Kopretinka – Místo, kde bydlím
Sluníčko – Rok s krtkem

Napsali o nás: Příspěvek třídy Pastelka na oficiálních stránkách APLA, Tak trochu jiný svět – seznamování s autismem k příležitosti Mezinárodního dne autismu 2.4.


Školní rok 2014- 2015
zapsáno 125 dětí na 5 třídách
učitelky 11 + 1 asistentka
kuchyně 4
úklid 3
administrativní pracovnice 1

Personální změny:

Michaela Brožovská – asistent pedagoga

Třídní projekty:

Pastelka – Sedm duhových kouzel
Čtyřlístek – Příroda může existovat bez člověka, ale člověk bez přírody nikdy
Zvoneček – Jóga ve školce
Sluníčko – Ekohrátky
Kopretinka – Rok s krtkem

V tomto školním roce na naší školce proběhla rekonstrukce pavilonu ,,B“ - oranžovém pavilonu. Třída Kopretinka a Sluníčko má nové lino, koberec, dveře, kryty na topení a nově vymalováno, Proběhla také rekonstrukce společných prostor v pavilonu,,C“ – nové schodiště, dveře, kancelářské prostory. Novou podlahovou krytinou se pyšní i třída Zvoneček a novými kryty na topení také třída Čtyřlístek
Prázdninový provoz zajišťovala Mš Mikovická.

Napsali o nás:
HVĚZDA PŘÁNÍ – akce Mělnického deníku zaměřená na podporu akce Celé Česko čte dětem. Hlavní protagonistou projektu p. Pepa Melen, který děti seznámil s báječnou knížkou, přečetl pohádku a zazpíval píseň, která dala název celému projektu. Vzpomínky na tuto akci zmínil i v rádiu Relax, kterého je moderátorem. Určitě bylo na co vzpomínat, protože třída Pastelka měla zrovna čertí den a tak, kdy se povede číst pohádku malým čertíkům.

Pastelka zajistila vystoupení pro důchodce v penzionu.


Školní rok 2015-2016
zapsáno 125 dětí na 5 třídách
administrativní pracovnice 1
učitelky: 11 + 2 asistentky
kuchyně 4
úklid 3

Personální změny:

Petra Zemanová – asistent pedagoga na třídě Kopretina

Třídní projekty:
Pastelka – S Pastelkou se nenudíme, svět barevně vybarvíme
Čtyřlístek – Když jsme zdraví, vše nás baví
Zvoneček – Jóga pro děti – pokračujeme
Sluníčko – Co se děje v trávě aneb Přírodu my rádi máme a proto jí pomáháme
Kopretinka – Krtek a jeho kamarádi

V tomto školním roce začínáme s rekonstrukcí zahrady.
Říjen – probíhají bourací práce, průřezy a kácení stromů. Začínají se bourat chodníky mezi pavilony, což přináší velkou náročnost hlavně pro paní kuchařky. Školkou znějí zbíječky a bourací kladiva.
Listopad – chodníky jsou v plné rekonstrukci a dostat se do školky vyžaduje mnohou obratnost:

1. Hlavně bezpečně!!!
2. sledovat aktuálně vytyčený směr trasy a užívání vchodů do pavilonu
3. zvládnout chůzi v terénu, či po podlážkách, zejména za sychravého počasí
- terénní úpravy mají povahu staveniště – kope se, hloubí se jámy, vrší se hlína.

V důsledku tohoto jsme také řešily nepříjemnou havárii – havárii vody ve večerních hodinách. Mš byla následně druhý den uzavřena, náhradní provoz zajišťovala Mš Mikovická. Celá tato situace si vyžádala ještě jeden „havarijní - uzavírací den, o kterém však byli rodiče i personál školky spraven s předstihem. Rodiče tuto skutečnost vzali s pochopením.
Koncem měsíce se už rýsují na zahradě první stavby – dřevěné domečky.

Prosinec – chodníky dostávají svoji finální podobu a umožňují nám jen občasnou použitelnost.
V zahradě se objevují ostatní herní prvky a vše se blíží k předání.
16.12.2015 je zahrada oficiálně předána, ovšem s odkladnými pracemi.
Pokračujeme na jaře. Konečné terénní úpravy – srovnání terénu a osetí trávou probíhá již v dubnu!!!
Doplňují se pískoviště pískem a stále platí zákaz užívání zahrady, což je velmi nepříjemné hlavně za slunečného počasí, kdy jsme byli všichni zvyklí chodit po odpočinku s dětmi ven.

V tomto školním roce se potýkáme ještě s jednou nepříjemnou situací a tou je nahromadění dlouhodobě nemocných paní učitelek. Komplikace střídá komplikaci a i drobná onemocnění, DVPP či návštěva zubaře jsou předzvěstí katastrofy. Na výpomoc se tedy u nás na školce střídají pí. učitelky z Mš Mikovická, pakliže to umožňuje aktuální situace a počet dětí.

Všichni se už tedy těšíme na konec školního roku. Prázdninový provoz bude zajišťovat Mš Mikovická.


Školní rok 2016-2017

zapsáno 125 dětí na 5 třídách
ředitelka : Bc. Jitka Jírová

učitelky: 11 + 2 asistentky
kuchyň: 3
úklid: 3
administrativní pracovnice 1

Personální změny:
Ludmila Chytilová - asistent pedagoga na třídě Zvoneček

Zahájení školního provozu 1.9.2016. Letos naše MŠ oslaví 40. výročí od zahájení provozu.

 
Z podkladů dostupných kronik MŠ
zpracovala Zuzana Šafrová
© 2019 Mateřská škola Kralupy nad Vltavou Gen. Klapálka , příspěvková organizace, msklapalka@tiscali.cz
Product by © SKOLKY.INFO | Design & Programming Core Trade s.r.o. | Kontakt: info@skolky.info | Hosting InVite.cz