Platby a příspěvky

Informace o možnostech placení STRAVNÉHO a ŠKOLNÉHO:

Platby a příspěvky

Možnosti placení školného a stravného


1)      stravné složenkou nebo jednorázovým příkazem na účet 43-3849070247/0100(platí se zálohově na příslušný měsíc – v září na září)

  školné složenkou, jednorázovým příkazem nebo trvalým příkazem na účet  51-6496080207/0100 – částka se během školního roku nemění. Školné i stravné nutno uhradit do 15. v měsíci.

 

2)      stravné sporožirem – nutno zřídit souhlas s inkasem v ČS (v jiném bankovním ústavu nelze) číslo sběrného účtu je 101061451/0800 strháváme vždy k 15. v měsíci zpětně za skutečně odebrané obědy (v říjnu za září)

školné sporožirem na příslušný měsíc (v říjnu za říjen) přičítáme všem dětem které mají souhlas s inkasem k částce stravného.

Školné za měsíc září je nutno uhradit složenkou nebo jednorázovým příkazem.

3)      hotově ve výjimečných případech po dohodě z vedoucí školní jídelny pí. Vítkovou

 

Při platbách sporožirem nezadávejte žádný symbol!!!

Při platbách složenkou, jednorázovým příkazem nebo trvalým příkazem je nutné uvádět správný variabilní symbol (každé dítě má svůj variabilní symbol který se nemění během celé školní docházky) a specifický symbol který se skládá z č. školky, č. třídy, č. měsíce + rok

(příklad MŠ Klapálka-třída pastelka-září-rok2017=110917)

MŠ Klapálka – školka č.1

 • třída č. 1 Pastelka
 • třída č. 2 Čtyřlístek
 • třída č. 3 Zvoneček
 • třída č. 4 Sluníčko
 • třída č. 5 Kopretina

MŠ Mikovická – školka č. 2

 • třída č. 1 Hvězdička
 • třída č. 2 Sluníčko
 • třída č.3 Mráček
 • třída č. 4 Měsíček
 • třída č. 5 Kytička
 • třída č. 6 Lvíčata
 • třída č. 7 Žabičky

Seznam dětí s variabilním symbolem, specifickým symbolem a částkou za stravné a školné visí na nástěnce každé třídy nejpozději 6. v měsíci.

 

Úplata za předškolní vzdělávání je na období od 1.9.2017 do 31.8.2018 stanovena na 490,- Kč měsíčně.

Školné neplatí předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou.

 

Ceny stravného:

děti 3–6 let                                         30,- Kč           

                                                           přesnídávka     7,- Kč

                                                           oběd                16,- Kč

                                                           svačina            7,- Kč

 

děti 7-10 let                     32,- Kč

                                                           přesnídávka     7,- Kč

                                                           oběd                18,- Kč

                                                           svačina            7,- Kč

 

 

Příspěvek do Klubu rodičů:

Výše příspěvku bude odhlasována rodiči na třídních schůzkách a následně se vybírá hotově na jednotlivých třídách ve stanoveném termínu.Vedoucí ŠJ : Lenka Vítková
MŠ Gen. Klapálka : tel. 315 723 709
MŠ Mikovická:  tel.  315 723 692
Hospodářka školy: Michala Zázvorková, email: msklapalka.zazvorkova@seznam.cz
Schválil: Bc.Jitka Jírová, ředitelka školy 
© 2018 Mateřská škola Kralupy nad Vltavou Gen. Klapálka , příspěvková organizace, msklapalka@tiscali.cz
Product by © SKOLKY.INFO | Design & Programming Core Trade s.r.o. | Kontakt: info@skolky.info | Hosting InVite.cz