Platby a příspěvky

Informace o možnostech placení STRAVNÉHO a ŠKOLNÉHO:

Platby a příspěvky

Možnosti placení školného a stravného

 Úhradu stravného provádějte:

 • složenkou
 • nebo jednorázovým příkazem na účet:

43 - 3849070247 / 0100 (platí se zálohově na příslušný měsíc – v září na září)

 • hotově ve výjimečných případech po dohodě z vedoucí školní jídelny pí. Vítkovou

 Platbu za školné složenkou, jednorázovým příkazem nebo trvalým příkazem na účet:

51- 6496080207 / 0100  –  částka se během školního roku nemění.
 
Školné i stravné nutno uhradit do 15. dne v měsíci.

Úplata za předškolní vzdělávání je na období od 1.9.2018 do 31.8.2019 stanovena na 500,- Kč měsíčně.

Školné neplatí předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou.

 

Při platbách složenkou, jednorázovým příkazem nebo trvalým příkazem je nutné uvádět správný variabilní symbol (každé dítě má svůj variabilní symbol který se nemění během celé školní docházky) a specifický symbol který se skládá z č. školky, č. třídy, č. měsíce + rok

(příklad MŠ Klapálka-třída pastelka-září-rok2017=110917)

MŠ Klapálka – školka č.1

 • třída č. 1 Pastelka
 • třída č. 2 Čtyřlístek
 • třída č. 3 Zvoneček
 • třída č. 4 Sluníčko
 • třída č. 5 Kopretina

MŠ Mikovická – školka č. 2

 • třída č. 1 Hvězdička
 • třída č. 2 Sluníčko
 • třída č.3 Mráček
 • třída č. 4 Měsíček
 • třída č. 5 Kytička
 • třída č. 6 Lvíčata
 • třída č. 7 Žabičky

Seznam dětí s variabilním symbolem, specifickým symbolem a částkou za stravné a školné visí na nástěnce každé třídy nejpozději 6. v měsíci.

 

 

 

Ceny stravného:

děti 3–6 let                                         30,- Kč           

                                                           přesnídávka     7,- Kč

                                                           oběd                16,- Kč

                                                           svačina            7,- Kč

 

děti 7-10 let                     32,- Kč

                                                           přesnídávka     7,- Kč

                                                           oběd                18,- Kč

                                                           svačina            7,- Kč

 

 

Příspěvek do Klubu rodičů:

Výše příspěvku bude odhlasována rodiči na třídních schůzkách a následně se vybírá hotově na jednotlivých třídách ve stanoveném termínu.Vedoucí ŠJ : Lenka Vítková
MŠ Gen. Klapálka : tel. 315 723 709
MŠ Mikovická:  tel.  315 723 692
Hospodářka školy: Michala Zázvorková, email: msklapalka.zazvorkova@seznam.cz
Schválil: Bc.Jitka Jírová, ředitelka školy 


© 2019 Mateřská škola Kralupy nad Vltavou Gen. Klapálka , příspěvková organizace, msklapalka@tiscali.cz
Product by © SKOLKY.INFO | Design & Programming Core Trade s.r.o. | Kontakt: info@skolky.info | Hosting InVite.cz