Platby a příspěvky
Informace o možnostech placení:
U plateb sporožirem v září nutno zaplatit pouze školné (složenkou nebo jednorázovým příkazem)
Stravné se strhává zpětně (za září v říjnu)
Od října se již školné bude strhávat společně se stravným.

NOVÉ !
Platbu za školné či stravné lze platit:

 • složenkou
 • jednorázovým příkazem
 • sporožirem - souhlasem k inkasu /pouze Česká spořitelna/
 • ve vyjímečných případech hotově po dohodě s vedoucí stravování pí. Vítkovou
VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ STRAVNÉHO
přeplatky za stravné dětí, které ukončily docházku do MŠ k 31.8.2016 vám vrátíme na účet nebo hotově po dohodě s vedoucí šk. jídelny pí. Vítkovou .
Tel. MŠ Klapálka - 315 723 709
Tel. MŠ Mikovická - 315 723 692VYSVĚTLIVKY:
 • Variabilní symbol: Každé dítě má jedinečný variabilní symbol platný po celou dobu docházky do MŠ.
 • Specifický symbol se skládá: : č. školky, č. třídy, č. měsíce + rok
( příklad - MŠ Klapálka- třída Pastelka - číslo měsíce ..rok 2017 = 110909)

MŠ Klapálka - školka č. 1
 • č.1 - třída Pastelka
 • č.2 - třída Čtyřlístek
 • č.3 - třída Zvoneček
 • č.4 - třída Sluníčko
 • č.5 - třída Kopretinka
MŠ Mikovická - školka č. 2
 • č.1 - třída Hvězdička
 • č.2 - třída Sluníčko
 • č.3 - třída Mráček
 • č.4 - třída Měsíček
 • č.5 - třída Kytička
 • č.6 - třída Lvíčata
 • č.7 - třída Žabičky


Platby a příspěvky

Úplata za vzdělávání - platba školného 

č. účtu  51- 6496080207 / 0100

 • číslo účtu školy : 51 – 6496080207 / 0100
 • variabilní symbol: Každé dítě má jedinečný variabilní symbol platný po celou dobu docházky do MŠ.
 • specifický symbol: č. školky, č. třídy, č. měsíce + rok
 • Do zprávy pro příjemce: jméno a příjmení dítěte
Výše měsíční platby za dítě přijaté k celodenní docházce 500,-Kč (neplatí předškoláci)
Termín platby vždy do 15. dne v měsíci !

Úplata za  stravování.

č.účtu   43- 3849070247 / 0100

 • číslo účtu Školní jídelny při MŠ Generála Klapálka + Mikovická: 43 – 3849070247 / 0100
 • variabilní symbol : Každé dítě má jedinečný variabilní symbol
 • specifický symbol: č. školky, č. třídy, č. měsíce + rok


Cena jednotlivých součástí stravy:

Děti 3 - 6 let
Děti s OŠD
 • Ranní svačina:  7, - Kč
 • Ranní svačina: 7,- Kč
 • Oběd  : 16, - Kč
 • Oběd: 18, - Kč
 • Odpolední svačina :  7,-  Kč
 • Odpolední svačina: 7,- Kč


Děti, které jdou domů po obědě dostávají náhradní svačinu.
Děti si nesmí do MŠ nosit žádné jídlo  !!!!Úhradu stravného je možno provádět:

a) Sporožirem  na základě dokladu ČS o trvalém příkazu strháváme zpětně částku za skutečně odebrané obědy (v říjnu za září) vždy 15.-tého v měsíci.

b) Složenkou nebo převodem na účetzálohově na příslušný měsíc (v září na září) dle měsíčního rozpisu, vyvěšeného na nástěnce v šatně dané třídy. Částku nám poukažte na účet č. 43-3849070247/0100 u KB , vždy se správným variabilním a specifickým symbolem.(možno použít přiložené složenky nebo převodem z účtu).
     
Částku nutno uhradit vždy do 15. daného měsíce.

Pozor :  uvádějte správný variabilní a specifický symbol  !!
Pokud není úhrada provedena včas ani po upozornění, může ředitelka školy dítě z MŠ vyloučit.
Jídelní lístek se sestavuje na týden dopředu a visí na nástěnce od pondělního rána
do pátečního odpoledne.
Případné připomínky k jídelnímu lístku nebo jiné připomínky týkající se stravování dětí  řeší  rodiče
s vedoucí ŠJ.

Platí od 1.9.2016
Vedoucí ŠJ : Lenka Vítková
MŠ Gen. Klapálka : tel. 315 723 709
MŠ Mikovická:  tel.  315 723 692
Schválil: Bc.Jitka Jírová, ředitelka školy

Příspěvek do Klubu rodičů:

Tato platba se provádí hotově na třídách ve vyhlášeném termínu.
Výše příspěvku BUDE UPŘESNĚNA po odhlasování rodiči na třídních schůzkách.


Úplata za předškolní vzdělávání


Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění vyhl. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:
Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti narozené do 31.8.2009 a dříve, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123 odst. 2).

Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 500,- Kč měsíčně.
Platnost od 1.9. 2016 do 31.8. 2017.

© 2017 Mateřská škola Kralupy nad Vltavou Gen. Klapálka , příspěvková organizace, msklapalka@tiscali.cz
Product by © SKOLKY.INFO | Design & Programming Core Trade s.r.o. | Kontakt: info@skolky.info | Hosting InVite.cz