Organizace dne

Příchod dětí do MŠ by měl být do 8.00 hodin

(z důvodu nahlášení počtu dětí do jídelny)

V případě pozdějšího příchodu (plánovaný lékař, logopedie,a pod) prosíme rodiče o předchozí nahlášení pozdějšího příchodu učitelkám na třídách.

Omlouvat dítě lze pouze osobně nebo telefonicky! (nepoužívejte e-mail).

PRO PŘEDŠKOLÁKY nyní NOVĚ OMLUVNÉ LISTY na třídách!

Žádost o uvolnění dítěte z MŠ ke stažení

Žádost o dlohodobější uvolnění dítěte z MŠ

► Žádost o uvolnění k vytištění


 ORGANIZACE DNE

  • 6:00,6:30 – 8:00 - příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí učitelkám, spontánní zájmové aktivity, smyslové a psychomotorické hry, konstruktivní činnosti, začátek povinného vzdělávání
  • 8:00 – 9:00 - komunikační kruh a pohybové aktivity, povinné vzdělávání, osobní hygiena, dopolední svačina
  • 9:00 – 9:45 - dopolední vzdělávací činnosti a aktivity podle TVP řízené učitelkami a pedagogickými pracovníky, zaměřené především na prožitkové učení, hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, povinné vzdělávání
  • 9:45 – 11:45 - osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnosti, povinné vzdělávání
  • 11:45 – 12:30 - oběd a osobní hygiena dětí, vyzvedávání dětí (12:15 – 12:45), ukončení povinného vzdělávání
  • 12:30 – 14:30 - odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
  • 14:30 – 15:00 - odpolední svačina, osobní hygiena
  • 15:00 – 16:30,17:00 - volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí volné hry a sportovní aktivity na zahradě mateřské školy


Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.UložitUložit
© 2019 Mateřská škola Kralupy nad Vltavou Gen. Klapálka , příspěvková organizace, msklapalka@tiscali.cz
Product by © SKOLKY.INFO | Design & Programming Core Trade s.r.o. | Kontakt: info@skolky.info | Hosting InVite.cz