Organizace dne

Příchod dětí do MŠ by měl být do 8.00 hodin (z důvodu nahlášení počtu dětí do jídelny)

V případě pozdějšího příchodu (plánovaný lékař, logopedie,a pod) prosíme rodiče o předchozí nahlášení pozdějšího příchodu učitelkám na třídách.

Omlouvat dítě lze pouze osobně nebo telefonicky! (nepoužívejte e-mail)

 


 

6.00 ( 6.30) – 8.00 scházení dětí
hry a činnosti dle volby dětí
individuální práce
8.00 – 11.30 pokračování ve volných hrách, individividuální práce s dětmi
cvičení
hygiena , svačina
činnosti rozvíjející jednotlivé oblasti z RVVP(individuální, společné,…)
pobyt venku
11.30 – 12.15 hygiena
oběd
příprava na odpočinek
12.15 – 14.00 odpočinek dle věku a potřeb dětí
náhradní nespací aktivity
14.00 - 16.30
( 17.00-MŠ Mik.)
hygiena
svačina
odpolední hry a zájmové činnosti, individuální práce s dětmi, pobyt na zahradě

 

 

Uložit
© 2017 Mateřská škola Kralupy nad Vltavou Gen. Klapálka , příspěvková organizace, msklapalka@tiscali.cz
Product by © SKOLKY.INFO | Design & Programming Core Trade s.r.o. | Kontakt: info@skolky.info | Hosting InVite.cz