Třída PASTELKA - MŠ Gen. Klapálka
Třída PASTELKA

  • Číslo třídy: 1 (pro specifický symbol)
  • Učitelky: Veronika Vilímcová + asistentka Michaela Brožovská
  • Počet zapsaných dětí: 25
  • Věková skupina: 3 - 4 let

Třída PASTELKA doplňuje tento rok třídní program o celoroční projekt: Duhová Pastelka
S pastelkou se nenudíme, Svět barevně vybarvíme… Barevný je krásný den, Pěkně si ho užijem!
Náš cíl pro tento školní rok: Projekt s názvem: Duhová Pastelka aneb s Pastelkou se nenudíme, svět barevně vybarvíme. Je součástí tříletého „duhového cyklu“, který na sebe navazuje a přizpůsobuje se ve všech klíčových bodech věku a možnostem dětí.
Hlavním cílem projektu je:
P orozumění druhým
(Chápat a naslouchat potřebám druhého.)
A ktivní přístup k životu
(Zapojovat se do společných činností.)
S oudržnost s kolektivem
(Být přátelský,učit se laskavosti.)
T olerance k ostatním
(Naslouchat druhým a snažit se je pochopit.)
E stetické cítění
(Vnímat prostředí a podílet se na jeho uspořádání.)
L áska k přírodě
(Poznávat přírodu a podílet se na její ochraně.)
K amarádství
(Navazovat kladné vztahy a rozvíjet je.)
A sertivita (
Dokázat ve slušnosti prosadit svůj názor.)


Seznam dětí + kód  pro variabilní symbol:

► Info o platbách

Beránková Jovanka 054
Bílková Viktorie 055
Čipera Vojtěch 056
Fraiteur Simon 058
Fraiteur Suzanne 059
Hruška Tomáš 060
Juklíčková Eliška 061
Karásková Rozárie 062
Kašpar Tomáš 063
Koubek Matěj 064
Kubita Jakub 065
Kujan Robin 625
Macáková Markéta 066
Mašín Jakub 104
Navrátilík Tobias 067
Peštová Bára 068
Procházka Matěj 069
Richterová Ema 070
Sanchez Eric 108
Sankotová Sofie 071
Schönová Adina 072
Vacek Ondřej 074
Váchová Tereza 075
Wang Yi Long 076
Wertheim Matěj 077Uložit
© 2017 Mateřská škola Kralupy nad Vltavou Gen. Klapálka , příspěvková organizace, msklapalka@tiscali.cz
Product by © SKOLKY.INFO | Design & Programming Core Trade s.r.o. | Kontakt: info@skolky.info | Hosting InVite.cz